Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz cookies serwisu www.directsolution.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 2. Administrator Danych Osobowych ADO.
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.directsolution.pl jest ELENWI Agnieszka Wiśniewska, ul. Wiosenna 33G/2, 55-093 Kiełczów, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Strony Internetowej.

 3. Dane osobowe w Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

 4. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.

 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania danych o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje i poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

II Informacje zawarte w formularzach

 

 1. Podczas wizyty na stronie internetowej www.directsolution.pl Serwis automatycznie zbiera informacje podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym przez Użytkownika (np. nazwa firmy, e-mail, numer telefonu), ale też może zapisać informacje o parametrach połączenia (np. oznaczenie czasu, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego).

 2. Dane zawarte w formularzu są udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych lub za zgodą Użytkownika.

 3. ELENWI Agnieszka Wiśniewska może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

III Informacja o plikach cookies.

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer i służą m. in do :
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies ( np. gdy Użytkownik chce ograniczyć stosowanie plików cookies lub nie chce otrzymywać plików cookies) należy wybrać jedną z przeglądarek internetowych, np. Internet Explorer, Chrome, safari czy Firefox i postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a także może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze stron www.